Hours: Mon-Fri: 8am – 7pm
Get Directions
Kategoria: Aktualności
Wastech wspiera integrację regionalną gm. Zambrów
Zgodnie z nowymi przepisami odpady powstałe podczas robót budowlanych nie będą już zaliczane do odpadów komunalnych.
Czytaj dalej
Firma WASTECH RECYCLING opracowała technologię odzysku polimerów z szyb zespolonych.
Firma WASTECH w ramach projektu badawczego „Opracowanie innowacyjnej technologii odzysku szkła i polimeru z bezpiecznych szyb zespolonych oraz samochodowych” opracowała innowacyjną technologię, która pozwala efektywnie odzyskać z szyby wielowarstwowej szkło i PVB.
Czytaj dalej
Odpady mineralne – zagospodarowanie.
Zagospodarujemy duże ilości odpadów budowlanych, popiołów lotnych, żużli oraz pyłów.
Czytaj dalej
Budowa Zakładu produkcji biosubstratów dla Biogazowni oraz Samej Biogazowni- Maj 2023.
W dalszym ciągu trwa budowa zakładu w Zambrowie, postęp prac przebiega sprawnie, szybko i zgodnie z planem.
Czytaj dalej
Grupa Wastech zaprasza na targi REMA DAYS
Grupa Wastech wzbogaci targi Rema Days swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie gospodarowania odpadami. Rema Days to targi poświęcone wszystkim aspektom druku. Spotkanie targowe to bardzo dobra okazja do promowania i dzielenia się wiedzą na temat poligrafii i druku oraz zagadnieniami, które na pierwszy rzut oka nie są z nimi związane, a w rzeczywistości bardzo...
Czytaj dalej
Zmiany w przepisach – ustawa o odpadach m.in. obowiązku selektywnego zbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych.
21 grudnia 2022 roku weszła w życie ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, znowelizowała m.in.  zapisy ustawy o odpadach.
Czytaj dalej
BDO Zmiany na kartach ewidencji odpadów od 1 stycznia 2022 r dla procesów odzysku i recyklingu, w tym ponownego użycia.
Od 1 stycznia 2022 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustawy (Dz. U. poz. 2151), która wprowadza m.in. zmiany w zakresie prowadzenia ewidencji odpadów (np. dodany zostaje pkt 12 w art. 67 ust. 1 ustawy o odpadach).
Czytaj dalej
Założenie do aktualizacji Polityki energetycznej Polski do 2040 r. (PEP2040) Wzmacnianie bezpieczeństwa i niezależności energetycznej
Aktualna sytuacja międzynarodowa wpływa na wiele aspektów związanych z polityką energetyczną i powoduje konieczność zmiany podejścia do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w kierunku większej dywersyfikacji i niezależności.
Czytaj dalej