Zezwolenia w zakresie odpadów

wytwarzanie, zbieranie , przetwarzania odpadów

Gospodarka odpadami i jej wpływ na środowisko naturalne to kwestia, która wymaga szczególnej uwagi. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej związanej z wytwarzaniem odpadów w instalacjach, zbieraniem odpadów, transportowaniem odpadów, przetwarzaniem odpadów konieczne jest uzyskanie odpowiednich zezwoleń administracyjnych.

Do tych zezwoleń należą pozwolenie na wytwarzanie odpadów oraz zezwolenie na ich zbieranie i przetwarzanie. Zgodnie z przepisami prawa ochrony środowiska, nadal konieczne jest uzyskanie takiego pozwolenia w przypadku wytwarzania odpadów w związku z działaniem instalacji gdy powstają odpady o masie:

  1. W przypadku odpadów niebezpiecznych, masa musi przekraczać 1 Mg rocznie.
  2. W przypadku innych odpadów niż niebezpieczne, masa musi przekraczać 5000 Mg rocznie.

Jeśli odpady powstają bez związku z działaniem  instalacji pozwolenie takie nie jest wymagane.

Aby rozpocząć procedurę uzyskania zezwolenia na wytwarzanie odpadów, niezbędne właściwe rozpoznanie zasad działania instalacji oraz właściwe określenie listy kodów odpadów, które mogą powstawać w związku z eksploatacją instalacji a w konsekwencji złożenie wniosku o wydanie zezwolenia wraz z odpowiednimi załącznikami. W niektórych przypadkach może być również wymagane dostarczenie operatu przeciwpożarowego, uzgodnionego z odpowiednimi instytucjami państwowymi, takimi jak powiatowy lub miejski komendant Państwowej Straży Pożarnej