Szkolenia

Oferta szkoleniowa Wastech sp z o.o.

Zapraszamy do skorzystania z oferty szkoleń  związanymi z przepisami o Ochronie Środowiska.
Szkolenia w praktyczny sposób wprowadzą Państwo w przygotowanie i zarządzanie dokumentacją.

Gospodarowanie odpadami w przedsiębiorstwie

Wyliczanie opłat za korzystanie ze środowiska

Wypełnianie dokumentacji sprawozdawczej

Szkolenia

prowadzone przez Wastech Sp. z o.o.

Opłata produktowa

Szkolenia szyte na miarę

Szkolenia z ochrony środowiska obejmują tematykę związaną z wszystkimi komponentami środowiska – powietrzem, wodą, ziemią oraz glebą. Poruszane zagadnienia to m.in.: ochrona powietrza, pozwolenia i standardy emisyjne, gospodarka odpadami i opakowaniami, gospodarka wodno-ściekowa, procesy inwestycyjne, ochrona środowiska gruntowo-wodnego, KOBiZE, opłaty i sprawozdawczość, Śledząc najnowsze zmiany legislacyjne i potrzeby rynku na bieżąco aktualizujemy zakres naszych szkoleń.