Audyty środowiskowe​

Analiza, konsultacje, przygotowanie dokumentacji,

Audyt środowiskowy jest najlepszym sposobem zweryfikowania, czy firma wypełnia obowiązki w zakresie ochrony środowiska. 

 Wastech oferuje Państwu przeprowadzenie audytu przez specjalistów posiadających doświadczenie w tym zakresie.

Usługa składa się z analizy udostępnionych materiałów i dokumentów oraz sporządzenia zwięzłego raportu. Po zakończeniu audytu oferujemy również konsultacje, a w przypadku zgłoszenia rozszerzenia zakresu prac, proponujemy kontynuację współpracy wykonując niezbędne, dodatkowe usługi w zakresie dokumentacji, sprawozdań i pomiarów.

Audyt środowiskowy sprawdza:

 
 

Po zakończeniu audytu zostaje opracowany raport jako podsumowanie obserwacji poczynionych w trakcie audytu. Specjaliści Wastech mogą zarówno wykonać audyt środowiskowy o szerokim zakresie, jak i zawęzić audyt środowiskowy do interesującego zakład sektora.

Zapraszamy do kontaktu, odpowiemy na wszystkie pytania.