Obsługa CBAM

Graniczny Podatek węglowy

Oferujemy kompleksową obsługę  dla firm w zakresie rejestracji i raportowania do bazy CBAM. Na bieżąco pomagamy w wywiązaniu się z obowiązków.

Graniczny podatek węglowy (Carbon Border Adjustment Mechanism; CBAM). CBAM jest stosunkowo nowym obowiązkiem w wszystkich krajach UE.  Obowiazki związane z CBAM weszły w życie 1 października 2023 r.

Nowa regulacja obejmie następujące kategorie towarów:

 • żelazo;
 • stal;
 • cement;
 • aluminium;
 • nawozy;
 • energia elektryczna;
 • wodór;

Wdrożenie CBAM zostało podzielone  na dwa etapy.

 1. W pierwszej fazie (tzw. okres przejściowy), od 1 października 2023 r. importerzy są zobowiązani do zgłaszania importowanych towarów oraz związanych z nimi emisji do CBAM w okresach kwartalnych. 
 2. W drugiej fazie począwszy od 1 stycznia 2026 r. importerzy towarów objętych CBAM będą zobowiązani do:
 • zakupu certyfikatów CBAM w ilości odpowiadającej emisji wbudowanej, tj. emisji uwolnionej w procesie produkcji danego wyrobu, a następnie do ich umorzenia;
 • wypełnienia obowiązków sprawozdawczych w przypadku importerów wyrobów, które wiążą się z największym ryzykiem ucieczki emisji.

W drugiej fazie, począwszy od 1 stycznia 2026 r., importerzy będą zobowiązani do zakupu certyfikatów CBAM w ilości odpowiadającej emisji wynikającej z produkcji towarów oraz składania rocznych deklaracji CBAM (do 31 maja każdego roku).

Rejestracja w bazie CBAM

Rejestrujemy podmioty w bazie CBAM.

Przygotowanie do okresu przejściowego

Nie wiesz jak się przygotować do CBAM, co trzeba raportować, jak zarejestrować firmę w CBAM. Jak uzyskać potrzebne dane od kontrahentów. POMOŻEMY

Raportowanie w okresie przejściowym

Zapewniamy organizację procesu raportowania w okresie przejściowym.

Przygotowanie do okresu docelowego

Z nami przygotujesz się na system raportowania w wersji docelowej, oraz na wdrożenie w system zakupu certyfikatów.

Raportowanie w okresie docelowym

Zapewniamy prowadzenie raportowania CBAM w wersji docelowej od 2026 roku.

Kontakt dla zainteresowanych:

doradztwo@wastech.pl

tel. +48 509 760 761