Monitoring przepisów prawa

biezący monitoring zmian w przepisach ochrony śrdowiska.

Uczestniczymy w szkoleniach i sympozjach na tematy związane z prawem w ochronie środowiska. Korzystamy z dostępu do najnowszych opracowań prawniczych dotyczących ochrony środowiska. Wszystko po to by nasi klienci mogli spać spokojnie.

Monitoring przepisów prawnych stanowi informacje dedykowane wyłącznie dla rozpatrywanego zakładu, w oparciu o przeprowadzony audyt jest on dostosowany do indywidualnych potrzeb Klienta. Usługa obejmuje:

Identyfikację obowiązków wynikających z następujących regulacji prawnych:
Prowadzenie na bieżąco aktualizowanego szczegółowego rejestru aktów prawnych, mających wpływ na funkcjonowanie zakładu.
Informowanie o zmianach w przepisach prawnych z zakresu ochrony środowiska, w ramach regularnych newsletterów.