Wastech sp. z o.o.

Doradztwo w ochronie środowiska

Biuro Warszawa:

Wastech sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 4, 02-255 Warszawa

Kontakt telefoniczny:

+ 48 533 728 355

Dane Rejestrowe

Wastech sp. z o.o.
ul. Frezerów 3 20-209 Lublin
NIP: 9512345356, KRS: 0000392054, BDO: 000122353
Kapitał Zakładowy: 10 000 zł wpłacony w całości.