Obsługa BDO, KPO, KEO

Zgodnie z obowiązującymi przepisami

Oferujemy kompleksową obsługę  dla firm w zakresie korzystania i raportowania w BDO. Na bieżąco pomagamy w wywiązaniu się z obowiązków nałożonych przez ustawodawcę obowiązków.

Realizacja procesu zarządzania danymi dotyczącymi odpadów w systemie BDO w reprezentacji klienta:

 • Wprowadzanie kart przekazania odpadów (KPO)w imieniu klienta.
 • Kontrolowanie mas wytwarzanych odpadów.
 • Tworzenie i weryfikowanie kart ewidencji odpadów w imieniu klienta.
 • Dokładna weryfikacja danych zawartych na kartach przekazania odpadów (KPO) i ich zatwierdzanie w imieniu klienta.
 • Generowanie oraz dostarczanie potwierdzeń wystawienia KPO w systemie BDO dla kierowców w wygodnym dla nich formacie.
 • Ustalanie z odbiorcą docelowym odpowiedniej wagi i kodu odpadów zawartych na KPO.
 • Korygowanie KPO w oparciu o ustalenia z odbiorcą docelowym.
 • Weryfikacja poprawności wagi i kodu odpadów na KPO w kontakcie z wytwarzającym i i odbiorcą odpadów.
 • Odrzucanie KPO w przypadku reklamacji (np. niezgodność z zamówieniem).
 • Odrzucanie KPO w przypadku niezgodności z kodem lub wagą dostarczonych odpadów.
 • Konsultacje z dostawcą odpadów w celu uzyskania poprawnej korekty odrzuconych KPO.
 • Potwierdzanie odbioru odpadów w reprezentacji klienta.
 • Potwierdzanie transportu odpadów w reprezentacji klienta.
 • Rozwiązywanie bieżących problemów i korygowanie błędów innych użytkowników, np. korekty KPO, które zostały przyjęte na niewłaściwą lokalizację lub masy odpadów wpisane w kilogramach zamiast megagramach.
 • Zapewnianie bieżącej konsultacji w zakresie obowiązków związanych z wprowadzaniem informacji do systemu BDO, takich jak odpowiednie miejsce i format wprowadzania operacji do systemu BDO oraz jakie dokumenty powinien posiadać kierowca transportujący odpady, jeśli nie ma obowiązku wystawienia KPO.

Świadczenie usług bezpośredniego wykonania obowiązków klienta, obsługa BDO, KPO, KEO

Udzielanie wsparcia oraz specjalistyczne doradztwo. Tworzenie dokumentacji, przygotowywanie wniosków, sporządzanie raportów oraz wydawanie potwierdzeń. Przyjęcie odpowiedzialności za zarządzanie firmami w zakresie gospodarki odpadami i ochrony środowiska w kontekście systemu BDO.

Obsługa BDO, aktualizacja BDO

Zapewniamy ciągłe wsparcie telefoniczne i mailowe oraz oferujemy szkolenia związane z systemem BDO, które mogą obejmować przekazywanie materiałów szkoleniowych. W przypadku potrzeby, od 1 stycznia 2021 roku, wyłącznie BDO jest upoważnione do wystawiania Kart Przekazania Odpadów, a także możemy dostarczyć szkolenia z obsługi interfejsu BDO bezpośrednio w siedzibie Państwa firmy.