Podpisanie pełnomocnictwa za pomocą Profilu Zaufanego.

Podpisywanie pełnomocnictw przy pomocy Profilu Zaufanego.

W pierwszej kolejności przygotuj dokument,  który zamierzasz podpisać. Z naszego doświadczenia polecamy zapisać plik, który chcemy opatrzeć podpisem elektronicznym w formacie PDF.

  1. Przygotowujemy plik pełnomocnictwa w formacie PDF. Przykładowo plik o nazwie  Pełnomocnictwo.PDF , który zapisaliśmy na pulpicie. 
  2. W chodzimy na stronę www platformy rządowej www.moj.gov.pl lub korzystamy z LINK 

3. Na stronie podpisu elektronicznego Wczytujemy nasz plik Pełnomocnictwo.PDF poprzez wybranie przycisku WYBIERZ DOKUMENTY Z DYSKU .

4. Po prawidłowym wczytaniu dokumentu widzimy obraz: 

5. Przystępujemy do podpisania pliku poprzez wybranie przycisku PODPISZ.

6. Logujemy się do modułu podpisu elektronicznego bezpośrednio (pole po lewej stronie) lub z wykorzystaniem systemu bankowego (pola po prawej stronie).

7. Potwierdzamy podpis wybierając przycisk PODPISZ PODPISEM ZAUFANYM.

8. Po prawidłowym podpisaniu otrzymujemy komunikat:

9. Teraz wybierając przycisk POBIERZ możemy pobrać nasz plik Pełnomocnictwo.PDF już podpisany elektronicznie.

10. Po otwarciu pliku w programie do odczytu plików PDF możemy zobaczyć dodatkowy komunikat o prawidłowym podpisie dokumentu.

Tak podpisany plik możemy bezpiecznie wysyłać, zmieniać mu nazwę i podpis pozostanie aktualny dopóki nie zmienimy jego zawartości.