Hours: Mon-Fri: 8am – 7pm
Get Directions

Oferujemy kompleksowe i innowacyjne rozwiązania
Dajemy pewność i spokój - zarządzanie ochroną środowiska

Firma Wastech Recycling jest członkiem organizacji samorządu gospodarczego: Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, Izba Recyklingu i Odzysku Odpadów (IRIOO). Wastech Recycling jest podmiotem uznanym i wpisanym do Rejestru w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska.

Grupa Wastech wzbogaci targi Rema Days swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie gospodarowania odpadami. Rema Days to targi poświęcone wszystkim aspektom druku. Spotkanie targowe to...
Czytaj dalej
21 grudnia 2022 roku weszła w życie ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w...
Czytaj dalej
Od 1 stycznia 2022 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustawy...
Czytaj dalej
Zgodnie z nowymi przepisami odpady powstałe podczas robót budowlanych nie będą już zaliczane do odpadów komunalnych.
Czytaj dalej
Ostatnie wydarzenia na arenie międzynarodowej - a mamy tu na myśli wojnę na terytorium Ukrainy wywołaną przez Rosję i związane z nią zmiany na rynkach...
Czytaj dalej
Aktualna sytuacja międzynarodowa wpływa na wiele aspektów związanych z polityką energetyczną i powoduje konieczność zmiany podejścia do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w kierunku większej dywersyfikacji i...
Czytaj dalej