Hours: Mon-Fri: 8am – 7pm
Get Directions

Oferujemy kompleksowe i innowacyjne rozwiązania
Dajemy pewność i spokój - zarządzanie ochroną środowiska

Firma Wastech Recycling jest członkiem organizacji samorządu gospodarczego: Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, Izba Recyklingu i Odzysku Odpadów (IRIOO). Wastech Recycling jest podmiotem uznanym i wpisanym do Rejestru w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska.

Zgodnie z nowymi przepisami odpady powstałe podczas robót budowlanych nie będą już zaliczane do odpadów komunalnych.
Czytaj dalej
Firma WASTECH w ramach projektu badawczego „Opracowanie innowacyjnej technologii odzysku szkła i polimeru z bezpiecznych szyb zespolonych oraz samochodowych” opracowała innowacyjną technologię, która pozwala efektywnie...
Czytaj dalej
Zagospodarujemy duże ilości odpadów budowlanych, popiołów lotnych, żużli oraz pyłów.
Czytaj dalej
W dalszym ciągu trwa budowa zakładu w Zambrowie, postęp prac przebiega sprawnie, szybko i zgodnie z planem.
Czytaj dalej