Kalendarz, Opłaty, Odpady

Termin złożenia sprawozdania

Rodzaj Sprawozdania

Kto powinien złożyć sprawozdanie

Za co należy składać sprawozdanie

Do końca lutego za rok poprzedni.

Emisje do środowiska

KOBIZE

·        Podmioty prowadzące działalność gospodarczą;

·        Podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej takie jak: szkoły, fundacje, gminy (budynki urzędów, np. ogrzewanie w budynkach komunalnych i zarządzanych przez gminy), szpitale czy wspólnoty mieszkaniowe);

·        Korzysta z samochodów w działalności gospodarczej;

·        Używa innych maszyn z napędem spalinowym (wózki widłowe, generatory prądu, itp.);

·         Użytkuje klimatyzatory, systemy chłodnicze;

·        Zajmuje się malowaniem, nakładaniem powłok, klejeniem, spawaniem;

·         Użytkuje piece grzewcze, piekarnicze (paliwo gazowe, olejowe, stałe);

Do 15 marca za rok poprzedni.

Sprawozdanie o odpadach

Składane w BDO

·        Wytwarzający odpady czyli każdy, kogo  działalność powoduje powstawanie odpadów i jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadowej;

·        Zbierający odpady – podmiot świadczący usługę odbioru odpadów zarówno na lądzie jak i w porcie lub przystani morskiej;

·        Przetwarzający odpady – każdy, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów;

·        Świadczący usługi w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw;

·        Firmy budowlane;

·        Warsztaty i serwisy mechaniczne;

·        Firmy regenerujące części i komponenty;

·        Zakłady produkcyjne – w zasadzie dowolna działalność;

·        Firmy prowadzące magazynowanie, usługi spedycyjne,

·        Zbierający odpady;

·        Wykorzystujący odpady w swojej działalności i produkcji;

Do 15 marca za rok poprzedni.

Sprawozdanie o odpadach

Urząd Marszałkowski

·        Wprowadzający na rynek produkty w opakowaniach;

·        Produkujący oraz sprowadzający z zagranicy zapakowane produkty;

·        Produkujący oraz sprowadzający z zagranicy puste opakowania;

·        Produkujący oraz sprowadzający z zagranicy smary, preparaty smarowe oraz oleje;

·        Produkujący oraz sprowadzający z zagranicy opony;

·        Produkujący oraz sprowadzający z zagranicy baterie oraz akumulatory;

·        Produkujący oraz sprowadzający z zagranicy sprzęt elektryczny i elektroniczny;

·        Opakowania wszelkiego rodzaju (również opisywane jako opakowania BIO, BIODEGRADOWALNE, EKO …)

·        Opakowania w które zostały zapakowane produkty wprowadzane na rynek zarówno przez producentów jak i importerów, ale również wszelkie produkty zakupione na terytorium UE;

·        Oleje smarowe, hydrauliczne itp.;

·        Smary oraz substancje smarujące wszelkiego rodzaju i pochodzenia (również te EKO, BIO itp.);

·        Wszelkiego rodzaju opony;

·        Wszelkiego rodzaju baterie oraz akumulatory elektryczne;

·        Sprzęt elektryczny i elektroniczny;

Do 15 marca za rok poprzedni.

SUP – opakowania jednorazowe z tworzyw sztucznych

·        Przedsiębiorcy którzy używają opakowań jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, którzy od 1 stycznia 2024 są to przedsiębiorcy, którzy muszą pobierać od klientów dodatkową opłatę za te opakowania, a którą w kolejnym roku przekażą na rachunki urzędów marszałkowskich.

·        Przykładowo:

– Restauracje

– Stacje paliw, z kawą;

– właściciele automatów vendingowych;

– bary dostarczające posiłki;

– firmy cateringowe;

– itp.

·        pojemniki na żywność,

·        pojemniki na napoje, butelki na napoje,

·        paczki i owijki, lekkie torby na zakupy,

·        kubki na napoje wraz z wieczkami i pokrywkami,

·        sztućce, talerze, słomki, mieszadełka,

·        patyczki higieniczne,

·        balony i patyczki do balonów,

·        chusteczki nawilżane,

·        wyroby tytoniowe z filtrami i filtry,

·        podpaski, tampony i aplikatory,

·        produkty jednorazowego użytku z oksydegradowalnych tworzyw sztucznych  (tzw BIO, EKO).

Do końca marca za rok poprzedni.

Korzystanie ze środowiska

Urząd Marszałkowski

·        Podmioty prowadzące działalność gospodarczą;

·        Podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej takie jak: szkoły, fundacje, gminy (budynki urzędów, np. ogrzewanie w budynkach komunalnych i zarządzanych przez gminy), szpitale czy wspólnoty mieszkaniowe);

·        Korzysta z samochodów w działalności gospodarczej;

·        Używa innych maszyn z napędem spalinowym (wózki widłowe, generatory prądu, itp.);

·         Użytkuje klimatyzatory, systemy chłodnicze;

·        Zajmuje się malowaniem, nakładaniem powłok, klejeniem, spawaniem;

 Użytkuje piece grzewcze, piekarnicze (paliwo gazowe, olejowe, stałe);