JEDNORAZÓWKI – BDO dla Gastronomii i Handlu.

Od 24 maja 2023 r. wprowadzono nowe obowiązki m.in. dla punktów handlowych oraz gastronomicznych udostępniających swoim klientom opakowania jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. Podmioty te będą musiały pobierać od klientów dodatkowe opłaty oraz składać sprawozdania w systemie BDO. Nowe obowiązki zostały wprowadzone ustawą z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta jest transpozycją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko (SUP).

Podmiotami obowiązanymi do złożenia wniosku do rejestru są: prowadzący jednostkę handlu detalicznego, jednostki handlu hurtowego lub jednostki gastronomiczne, w których są oferowane produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, takie jak: kubki na napoje oraz pojemniki na żywność (będące opakowaniami) lub napoje lub żywność pakowane przez tego przedsiębiorcę w te produkty,
pakujący i oferujący za pomocą urządzenia vendingowego napoje lub żywność w produktach jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych takich jak: kubki na napoje oraz pojemniki na żywność (będących opakowaniami),
autoryzowani przedstawiciele odpowiedzialni za wykonywanie na terytorium kraju obowiązków określonych w ustawie dla przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych lub narzędzia połowowe zawierające tworzywa sztuczne,
wprowadzający do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych lub narzędzia połowowe zawierające tworzywa sztuczne.

Jeżeli prowadzisz punkt gastronomiczny lub handlowy, w którym udostępniasz klientom odpłatnie lub nieodpłatnie jednorazowe pojemniki na żywność lub kubki z tworzywa sztucznego, to musisz zarejestrować się w BDO w okresie od 24 maja do 24 sierpnia 2023 roku. Ale na tym nie koniec – już teraz (od 24 maja 2023) musisz prowadzić ewidencję, a na początku przyszłego roku musisz złożyć pierwsze sprawozdanie w BDO. Co najważniejsze, od 1 stycznia 2024 roku musisz zacząć pobierać specjalną opłatę od swoich klientów. Rejestracja w BDO to dopiero początek nowych obowiązków dla gastronomii i handlu. Obowiązki te w łatwy sposób zrealizujesz samodzielnie, a jeżeli masz wątpliwości, zachęcamy do lektury naszego Poradnika BDO. W Poradniku BDO znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania związane z BDO, nie tylko w zakresie opakowań z tworzyw sztucznych, ale także w zakresie odpadów.

Nowe obowiązki będą wdrażane stopniowo. Większość przepisów wchodzi w życie z dniem 24 maja 2023 roku, jednak część przepisów związanych z opłatami lub zakazami zacznie obowiązywać dopiero od 2024 roku. Przykładowo ewidencję kupowanych i udostępnianych opakowań należy prowadzić już od 23 maja 2023 r., ale obowiązek pobierania opłat w punktach handlowych, gastronomicznych oraz od urządzeń vendingowych zacznie obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2024 roku.

Zapraszamy do KONTAKTU.