Opłata produktowa – zbliża się koniec roku

Drastyczny wzrost kosztów organizacji odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.

W ostatnim kwartale 2023 wiele firm otrzymało informację od Organizacji Odzysku odnośnie nowych i zazwyczaj znacząco wyższych stawek za przejęcie obowiązku organizacji systemu zbierania odpadów opakowaniowych, a wzrost nie dotyczy przyszłych umów ale dotyczy umów aktualnych. Pojawiły się również sygnały o rozwiązywaniu aktualnych umów przez organizację odzysku. Wiele firm musi się zmierzyć w bardzo krótkim czasie (do końca bieżącego roku kalendarzowego) z nowym problemem, czyli jak na nowo zorganizować system zbierania odpadów opakowaniowych i uniknąć wysokich “kar” wynikających wprost z ustawy.

Jednak zacznijmy od początku: Po co przedsiębiorcy umowa z organizacją odzysku?

Przedsiębiorcy, którzy wprowadzają do obrotu produkty w opakowaniach lub opakowania w Polsce podlegają pod obowiązki wprowadzającego. Jednym z tych obowiązków jest zapewnienie ustawowych poziomów recyklingu i odzysku opakowań – jeśli przedsiębiorca nie zrealizuje tego obowiązku, ponosi opłatę produktową. Ten sam przedsiębiorca prowadząc np. sprzedaż sklepie stacjonarnym może równocześnie ponosić inną opłatę, opłatę recyklingową. W tym artykule wyjaśnimy kto i kiedy płaci daną opłatę.

Opłata produktowa – kto płaci?
Opłata produktowa to inaczej kara za nieosiągnięcie ustawowych poziomów recyklingu i odzysku opakowań, które przedsiębiorca wprowadza do obrotu w naszym kraju.

Opłatę produktową opłacają przedsiębiorcy, którzy samodzielnie realizują ustawowe obowiązki wprowadzającego. Są to m.in.:

sprzedawcy internetowi, którzy pakują wysyłany do klientów towar,
importerzy, którzy sprowadzają do Polski już zapakowane produkty z zagranicy,
producenci, którzy wytwarzają produkty pod własną marką i pakują je w opakowania,
przedsiębiorcy, którzy zlecają wyprodukowanie produktów pod własną marką,
lokale gastronomiczne, które wydają jedzenie w opakowaniach.
Przedsiębiorca może nie płacić opłaty recyklingowej o ile zorganizuje samodzielnie system zbierania i recyklingu odpadów i zbierze oraz podda recyklingowi 100% masy wprowadzonych przez siebie opakowań do produktów.

Przedsiębiorca może też swoje ustawowe obowiązki w zakresie zapewnienia recyklingu i odzysku opakowań lub produktów w opakowaniach przekazać do wyspecjalizowanego podmiotu czyli Organizacji Odzysku. Organizacja na mocy podpisanej umowy, przejmuje szereg ustawowych obowiązków, które spoczywają na przedsiębiorcy. W przypadku systemu opartego na organizacji odzysku opłata produktowa zastępowana jest niższą stawką umowną.

Jednak czy organizacja na pewno zrealizuje obowiązki?

Koniec roku 2023 uświadomił wielu przedsiębiorcom, że nie najniższa cena w umowie jest ważna ale stały i sprawdzony partner, który nie zostawi ich w ostatnim miesiącu roku z niejednokrotnie bardzo poważnym problemem.

Jeśli mają Państwo problem z wyborem organizacji odzysku, jeśli właśnie otrzymali Państwo nowe znacząco wyższe stawki do aktualnej umowy, jeśli właśnie została Państwu wymówiona umowa przez organizacje odzysku zapraszamy do kontaktu.

Jeszcze możemy pomóc.

Zapraszamy do KONTAKTU.