Wypełnianie dokumentacji sprawozdawczej

Uczestnicy zdobędą kompleksową wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • przepisów prawnych regulujących gospodarkę odpadami w Polsce
 • decyzji administracyjnych z zakresu gospodarki odpadami – pozwolenie na wytwarzanie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie odpadów,
 • zasad gospodarowania odpadami i obowiązki wytwórcy odpadów
 • sposobów magazynowania i przekazywania odpadów , jak przygotować i oznaczyć miejsca magazynowania odpadów
 • klasyfikacji odpadów – katalog odpadów, nadawanie odpadom odpowiednich kodów
 • obowiązkowej ewidencji odpadów – wzory karty przekazania odpadu oraz karty ewidencji odpadu
 • zasady dotyczących zasad postępowania z odpadami, w tym przekazywania ich osobom fizycznym (weryfikacja odbiorców, potwierdzanie odbioru)
 • rejestru BDO – kto musi się zarejestrować, gdzie umieszczać numer rejestrowy, kary za brak rejestracji, obowiązujące formularze rejestrowe i aktualizacyjne – które tabele wypełnić, jakie są wymagane załączniki, stawki opłat rejestrowych i rocznych
   

  Zapraszamy do kontaktu, odpowiemy na wszystkie pytania.