Opłata produktowa

Wastech oferuje przeprowadzenie szkolenia dla Państwa na temat opłaty produktowej.

Celem szkolenia jest omówienie obowiązków przedsiębiorcy związanych z wprowadzaniem do obrotu produktów w opakowaniach, przedstawienie zakresu tych obowiązków oraz sposobów ich realizacji, jakie przedsiębiorcy mogą wybrać w ramach obowiązujących przepisów. Omówienie procesów samego zagospodarowania odpadów opakowaniowych przez prowadzących odzysk i recykling, w tym przybliżenie dokumentacji potwierdzającej przetworzenie odpadów i nowych zasad jej wystawiania a także nowych form kontroli prowadzenia tych procesów. 

 

Uczestnicy zdobędą kompleksową wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • podstaw prawnych dotyczących opłaty produktowej
 • realizacji przepisów ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi:
 • podstawowe definicje w tym najnowsze zmiany w tym zakresie,
 • wymagania zasadnicze dla opakowań,
 • oznakowanie opakowań.
 • obowiązki wytwórców, importerów oraz dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów w opakowaniach oraz przedsiębiorców prowadzących jednostki handlowe – recykling odpadów opakowaniowych
 • zasady rozliczania wprowadzanych na rynek opakowań
 • obowiązki prowadzących jednostki handlowe
 • zwolnienia przedsiębiorców z ustawowych obowiązków
 • pomoc de minimis w zakresie zwolnienia z opłaty produktowej
 • rejestr przedsiębiorców BDO – zasady rejestracji, wnioski o wpis i aktualizację, opłaty, obowiązki wynikające z zarejestrowania
 • rozliczanie opakowań wielomateriałowych oraz środków niebezpiecznych w opakowaniach
 • rozliczanie opakowań wielomateriałowych oraz środków niebezpiecznych w opakowaniach
 • porozumienia dobrowolne w zakresie opakowań wielomateriałowych oraz środków niebezpiecznych w opakowaniach
 • zasady współpracy przedsiębiorców z organizacjami odzysku opakowań
 • obowiązki organizacji odzysku opakowań – m.in. wymagania dotyczące kapitału zakładowego, rozliczanie odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych
  poziomy dla odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych
 • publiczne kampanie edukacyjne – obowiązki przedsiębiorcy i organizacji odzysku
 • poziomy recyklingu odpadów opakowaniowych
  dokumentacja potwierdzająca wykonanie recyklingu
 • audyty prowadzących odzysk i recykling odpadów opakowaniowych
 • jednostkowe stawki opłat produktowych
 • sprawozdawczość w zakresie opakowań wprowadzonych do obrotu, uzyskanych poziomów odzysku i recyklingu oraz o wysokości należnej opłaty produktowej sporządzana przez przedsiębiorcę i organizację odzysku – obliczenie uzyskanych poziomów odzysku i recyklingu oraz wyliczanie i sposób uiszczania opłat produktowych
 • zmiany w prawie.
 

Zapraszamy do kontaktu, odpowiemy na wszystkie pytania.