Gospodarowanie odpadami w przedsiębiorstwie

Wastech oferuje przeprowadzenie szkolenia dla Państwa na temat gospodarowania odpadami w przedsiębiorstwie.

Celem szkolenia jest przekazanie Uczestnikom wiedzy i umiejętności w zakresie gospodarki odpadami, co przyczyni się do podniesienia przez nich kwalifikacji w przedmiotowym obszarze.

Udział w szkoleniu pozwoli Uczestnikom na zdobycie cennych praktycznych umiejętności dzięki aktywnym warsztatom realizowanych w kameralnych grupach.

Uczestnicy zdobędą kompleksową wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • odpowiedzialności prawnej i obowiązków w zakresie gospodarki odpadami
 • kwalifikowania odpadów
 • decyzji administracyjnych
 • prowadzenia ewidencji odpadów
 • obowiązków wynikających z ustawy o opakowaniach i gospodarce odpadami opakowaniowymi
 • gospodarowania odpadami komunalnymi zmieszanymi i segregowanymi
 • weryfikacji odbiorcy odpadów
 • realizacji obowiązków przez wprowadzających baterie i akumulatory
 • zmian przepisów prawa w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • zasad wpisu do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa
 • wprowadzania danych do BDO
 • kontroli w firmie

Zapraszamy do kontaktu, odpowiemy na wszystkie pytania.