– Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 

Co się zmienia:

Rozporządzenie zmienia rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2021 poz. 1513 z późn. zm.). 

Kogo dotyczy:

Rozporządzenie dotyczy producentów, importerów i dystrybutorów sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Czego dotyczy:

Rozporządzenie wprowadza wyłącznie poprawki redakcyjne, wynikające ze zmiany dzienników urzędowych podstaw prawnych w postaci dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady (UE). 

Od kiedy obowiązuje:

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2024 r.

Link do tekstu aktu prawnego:

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2024 poz. 117)