Hours: Mon-Fri: 8am – 7pm
Get Directions
Tag: Insights
BDO Zmiany na kartach ewidencji odpadów od 1 stycznia 2022 r dla procesów odzysku i recyklingu, w tym ponownego użycia.
Od 1 stycznia 2022 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustawy (Dz. U. poz. 2151), która wprowadza m.in. zmiany w zakresie prowadzenia ewidencji odpadów (np. dodany zostaje pkt 12 w art. 67 ust. 1 ustawy o odpadach).
Czytaj dalej
Założenie do aktualizacji Polityki energetycznej Polski do 2040 r. (PEP2040) Wzmacnianie bezpieczeństwa i niezależności energetycznej
Aktualna sytuacja międzynarodowa wpływa na wiele aspektów związanych z polityką energetyczną i powoduje konieczność zmiany podejścia do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w kierunku większej dywersyfikacji i niezależności.
Czytaj dalej
Rozpoczęta Budowa Innowacyjnego Zakładu produkcji Biosubstratów do Biogazowni.
Ostatnie wydarzenia na arenie międzynarodowej - a mamy tu na myśli wojnę na terytorium Ukrainy wywołaną przez Rosję i związane z nią zmiany na rynkach surowcowych - nie pozostają bez wpływu na polską strategię transformacji energetycznej.
Czytaj dalej