Hours: Mon-Fri: 8am – 7pm
Get Directions
Substraty do Biogazowni

Nazwa Programu: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Proponowana lokalizacja: Zambrów
Nr umowy POIR.03.02.01-20-0011/20
Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności Wastech Recycling sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii przetwórstwa odpadów spożywczych ukierunkowanych na produkcję substratu do biogazowni.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach programu POIR.
Projekt realizowany w ramach konkursu: nr naboru POIR.03.02.01-IP.03-00-002/20
Wartość projektu: 9 367 669,86 PLN
Wartość dofinansowania/ wkład z funduszy europejskich: 5 054 799,23 PLN
 
Okres realizacji w latach: 2020-2023

Cele projektu

Celem projektu jest wdrożenie w Wastech Recycling Sp. z o.o. innowacji procesowej i produktowej które umożliwią realizację procesu przetwórstwa odpadów spożywczych w sposób zgodny z koncepcją zerowaste, a przy tym pozwoli przerobić wytworzyć innowacyjny substrat będący wkładem do biogazowni o wysokich właściwościach użytkowych.

Planowane rezultaty:

w wyniku realizacji prac na rynek zostanie zaoferowany nowy produkt – substrat do biogazowni pochodzący z odpadów przemysłu spożywczego, bazujący na przeterminowanej żywności o wydłużonym okresie przydatności z uwagi na poddanie produktu sterylizacji, co znacznie wpłynie na jego większe możliwości zagospodarowania.