Hours: Mon-Fri: 8am – 7pm
Get Directions
Service Category: Usługi doradcze
Sprawozdania i raporty środowiskowe
Sprawozdania i raporty środowiskowe Sprawozdania i raporty środowiskowe Sprawozdania i raporty środowiskowe Home Wastech przygotuje dla Twojej firmy sprawozdania środowiskowe: raporty do Home Wastech przygotuje dla Twojej firmy sprawozdania środowiskowe: raporty do KOBIZE, raporty do BDO i raporty do Urzędu Marszałkowskiego. Eksperci firmy Wastech od ponad 15 lat współpracują z przedsiębiorcami z całego kraju w zakresie doradztwa środowiskowego. Realizowane przez nas usługi uzyskują akceptację instytucji środowiskowych. Wdrażanie przepisów z zakresu...
Czytaj dalej
Cykl życia produktu
Cykl życia produktu Cykl życia produktu – Duplicate – [#6013] Cykl życia produktu Cykl życia produktu Cykl życia produktu Cykl życia Home Opis i analiza procesu funkcjonowania produktu na rynku, od momentu jego wytworzenia, przez wprowadzenie na rynek, obieg w obrębie łańcucha konsumentów, aż po finalne zakończenie jego użytkowania. Celem określenia cyklu życia produktu jest ocena wpływu na środowisko w poszczególnych etapach jego funkcjonowania. Podczas...
Czytaj dalej
BHP
BHP BHP BHP BHP BHP BHP BHP BHP A PV module is an assembly of photo voltaic cells mounted Home Obowiązki wynikające z przepisów BHP to nieodzowny element prowadzenia firmy niezależnie od rodzaju i skali prowadzonej działalności. Brak dostosowania oraz wiedzy, w tym zakresie może pociągnąć za sobą szereg problemów natury prawnej oraz ekonomicznej, dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów i zapewniając szerszy wachlarz usług, Wastech...
Czytaj dalej
Szacowanie śladu węglowego
Szacowanie śladu węglowego Szacowanie śladu węglowego Szacowanie śladu węglowego Szacowanie śladu węglowego Szacowanie śladu węglowego Szacowanie śladu węglowego Szacowanie śladu węglowego Home Carbon footprint, CF (ślad węglowy) całkowita emisja gazów cieplarnianych wywołana przez działalność danej firmy, prowadzenia procesu lub produkcji. CF jest to wpływ jednostki funkcjonalnej na klimat na podstawie określonej metryki, która uwzględnia istotne źródła emisji, pochłaniania i magazynowania zarówno w trakcie konsumpcji...
Czytaj dalej
Audyty środowiskowe
Audyty środowiskowe Audyty środowiskowe Audyty środowiskowe Audyty środowiskowe Audyty środowiskowe Audyty środowiskowe Audyty środowiskowe Audyty środowiskowe Audyty środowiskowe A PV Home Audyt środowiskowy jest najlepszym sposobem zweryfikowania, czy firma wypełnia obowiązki w zakresie ochrony środowiska. Wastech oferuje Państwu przeprowadzenie audytu przez specjalistów posiadających doświadczenie w tym zakresie. Usługa składa się z analizy udostępnionych materiałów i dokumentów oraz sporządzenia zwięzłego raportu. Po zakończeniu audytu oferujemy również...
Czytaj dalej
Decyzje i pozwolenia
Decyzje i pozwolenia Decyzje i pozwolenia Decyzje i pozwolenia Decyzje i pozwolenia Decyzje i pozwolenia Decyzje i pozwolenia Decyzje i pozwolenia Home Wastech oferuje Państwu sporządzanie wszelkiego rodzaju wniosków o wydanie pozwoleń. Prawidłowe opracowanie i uzasadnienie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej niejednokrotnie warunkuje możliwość rozpoczęcia planowanej działalności. Warto tego rodzaju usługę zlecić specjalistom firmy Wastech i mieć pewność profesjonalnej i terminowej realizacji inwestycji.   Zakres usług...
Czytaj dalej
Kompleksowe zarządzanie ochroną środowiska
Kompleksowe zarządzanie ochroną środowiska Kompleksowe zarządzanie ochroną środowiska Kompleksowe zarządzanie ochroną środowiska Kompleksowe zarządzanie ochroną środowiska Kompleksowe zarządzanie ochroną środowiska Kompleksowe zarządzanie Home Potrzeby przedsiębiorstw w zakresie gospodarki odpadami sięgają znacznie dalej niż odebranie pojemnika z odpadami. Bazując na wieloletnim doświadczeniu oferujemy naszym Klientom kompleksową obsługę gospodarki odpadami. Za cel stawiamy sobie optymalizację procesów i w konsekwencji obniżenie kosztów, z jednoczesnym zachowaniem...
Czytaj dalej