Hours: Mon-Fri: 8am – 7pm
Get Directions
Service Category: Rozwiązania dla branż
Branża poligraficzna
Branża poligraficzna Branża poligraficzna Branża poligraficzna Branża poligraficzna Branża poligraficzna Branża poligraficzna Branża poligraficzna Branża poligraficzna A PV module is Home Prowadzenie branży poligraficznej wiąże się z realizacją wielu obowiązków prawnych, w tym związanych z ochroną środowiska i jak praktyka pokazuje każde przedsiębiorstwo zaangażowane jest w gospodarkę odpadami. Wobec przykrych konsekwencji oraz wysokich kar ze strony organów nadzoru za nieprzestrzeganie przepisów w tym zakresie, istotne...
Czytaj dalej
Branża elektryczno-energetyczna
Branża elektryczno-energetyczna Branża elektryczno-energetyczna Branża elektryczno-energetyczna Branża elektryczno-energetyczna Branża elektryczno-energetyczna Branża elektryczno-energetyczna Branża elektryczno-energetyczna Branża elektryczno-energetyczna Branża elektryczno-energetyczna Branża elektryczno-energetyczna Home Posiadacz odpadów lub podmiot wprowadzający sprzęt elektroniczny na rynek zgodnie z obowiązującymi przepisami powinien zadbać o odpowiednie zagospodarowanie wyeksploatowanego sprzęt elektronicznego. Najlepszym rozwiązaniem jest zlecić to zadanie profesjonalnemu zakładowi przetwarzania. Wastech od wielu lat specjalizuje się w przetwarzaniu zużytego sprzętu...
Czytaj dalej
Branża farmaceutyczna
Branża farmaceutyczna Branża farmaceutyczna Branża farmaceutyczna Branża farmaceutyczna Branża farmaceutyczna Branża farmaceutyczna Branża farmaceutyczna Branża farmaceutyczna A PV module is Home Obowiązujące przepisy prawa wyraźnie określają zasady odpowiedniego gospodarowania odpadami farmaceutycznymi, z uwagi na kwestie bezpieczeństwa, zdrowie oraz życie ludzi i ochronę środowiska naturalnego. Dużym problemem wszystkich zakładów produkcyjnych, w tym również zakładów farmaceutycznych, są powstające podczas procesu produkcji odpady oraz substancje w procesie ich...
Czytaj dalej
Branża chemiczna i pralnicza
Branża chemiczna i pralnicza Branża chemiczna i pralnicza Branża chemiczna i pralnicza Branża chemiczna i pralnicza Branża chemiczna i pralnicza Branża chemiczna Home W procesach technologicznych zachodzących w branży chemicznej, poza głównym produktem powstają również liczne produkty uboczne. Ich późniejsze zagospodarowanie stanowi w wielu przypadkach poważne wyzwanie. Często choćby z powodu braku rynku zbytu na produkty uboczne – stają się po prostu odpadem, który należy odpowiednio zagospodarować....
Czytaj dalej
Branża spożywcza
Branża spożywcza Branża spożywcza Branża spożywcza Branża spożywcza Branża spożywcza Branża spożywcza Branża spożywcza Branża spożywcza Gospodarka odpadami z przemysłu Home Gospodarka odpadami z przemysłu spożywczego nabiera kluczowego znaczenia w związku z zagrożeniami dla środowiska i zdrowia, jakie powstają podczas produkcji i przetwarzania. Odpady spożywcze można postrzegać w wymiarze ekonomicznym, środowiskowym, a nawet etycznym. Branża spożywcza to szeroko rozumiana gałąź gospodarki, na którą składają się...
Czytaj dalej
Branża motoryzacyjna
Branża motoryzacyjna Branża motoryzacyjna Branża motoryzacyjna Branża motoryzacyjna Branża motoryzacyjna Branża motoryzacyjna Branża motoryzacyjna Branża motoryzacyjna Branża motoryzacyjna A PV Home Branża motoryzacyjna do szeroko rozumiane pojęcie prowadzenia działalności gospodarczej, na które składają się nie tylko producenci samochodów ale również punkty serwisowe i warsztaty samochodowe. Przedsiębiorstwa motoryzacyjne potrzebują dedykowanych rozwiązań z zakresu ochrony środowiska w związku z różnorodnym charakterem prowadzenia działalności. Jednym z obowiązków publiczno-prawnym z jakiego...
Czytaj dalej
Branża produkcyjna
Branża produkcyjna Branża produkcyjna Branża produkcyjna Branża produkcyjna Branża produkcyjna Branża produkcyjna Branża produkcyjna Branża produkcyjna Branża produkcyjna A PV Home Każdy proces produkcyjny niezależnie od rodzaju wytwarzanych produktów lub półproduktów wiąże się z wytwarzaniem odpadów. Pod pojęciem tym należy rozumieć przedmioty lub substancje, które nie powstały celowo w procesie produkcyjnym. W zależności od rodzaju i charakteru produkcji generowane są odpady bardziej bądź mniej uciążliwe....
Czytaj dalej
Branża usługowo-handlowa
Branża usługowo-handlowa Branża usługowo-handlowa Branża usługowo-handlowa Branża usługowo-handlowa Branża usługowo-handlowa Branża usługowo-handlowa Branża usługowo-handlowa Branża usługowo-handlowa Branża usługowo-handlowa Branża usługowo-handlowa Home Branża usługowo-handlowa z uwagi na swoją różnorodność prowadzenia działalności i tym samym szereg niejednorodnych wymagań z zakresu ochrony środowiska, a w szczególności dotyczących zagospodarowania odpadów, wymaga specjalnej analizy i profesjonalnego podejścia. Z uwagi na szeroki wachlarz oferowanych usług i lata doświadczeń funkcjonowania na rynku gospodarki...
Czytaj dalej