Segregacja odpadów

Segregacja odpadów – czy robisz to dobrze?

Ze względu na gwałtowny rozwój gospodarki i tym większą ilość gospodarstw domowych produkujemy co raz więcej śmieci, których składowanie staje się z roku na rok bardziej kłopotliwe. Z tego powodu jedną z najważniejszych metod ochrony środowiska jest odpowiednie segregowanie odpadów, a następnie ich recykling. Obecnie w całej Unii Europejskiej obowiązują przepisy nakazujące każdemu gospodarstwu domowemu recykling produkowanych odpadów. Mimo tego, że prawo jest jednoznaczne wielu osób nadal nie wie w jaki sposób segreguje się odpady. Co ciekawe aż 80% odpadów w Polsce pochodzi z gospodarstw domowych, a duże zakłady i fabryki produkują zaledwie 20%. Ma to związek głównie z tym, że większość fabryk uległa znacznej automatyzacji, przez co ilość emitowanych odpadów jest znacznie mniejsza.  Jak segreguje się odpady? Jakie są rodzaje segregatorów?

Wybór odpowiednich pojemników na śmieci – segregacja odpadów:

Przy segregowaniu odpadów najważniejszy jest wybór odpowiednich pojemników, do których będziemy wrzucać powstające w naszym domu odpady. Mając za mały, lub za duży kosz zadanie staje się o wiele bardziej utrudnione, a segregacja jest mało przyjemna czego raczej większość osób wolała by uniknąć. Wystarczy zakupić dwa rodzaje pojemników: na odpady segregowane, oraz na odpady niesegregowane. Taka selekcja mimo tego, że jest prosta jest przy tym także skuteczna. Do pierwszej grupy zaliczamy głównie odpady organiczne, czyli takie które najczęściej pochodzą z kuchni, tzn. obierki, mięso, czy stary chleb. Do drugiej grupy, czyli odpadów segregowanych zaliczamy te odpady, które nadają się do recyklingu, czyli papier, szkło, oraz tworzywa sztuczne, jak np. plastik. Wiele firm gospodarujących odpadami wychodzi naprzeciw potrzeb klientów i chcąc im ułatwić życie oferują wielokolorowe worki, które znacznie usprawniają proces segregacji.

Segregacja odpadów

Co oznaczają kolory segregatorów?

Na osiedlach mieszkaniowych możemy spotkać duże, kolorowe pojemniki przeznaczone do segregacji. Każdy kolor oznacza inny surowiec, który należy wrzucić do danego segregatora. Niebieski segregator jest przeznaczonych do produktów papierowych, tzn. gazet, czasopism, książek, czy zeszytów. Do żółtego pojemnika należy wrzucać odpady plastikowe jak np. butelki plastikowe, czy puste opakowania po detergentach. Pojemnik o kolorze zielonym służy do segregacji szkła, czyli np. butelek, słoików.

Ostatnim spotykanym na większości śmietnikach segregatorem jest pojemnik brązowy przeznaczony na odpady organiczne. To właśnie do niego wrzucimy mięso, skorupki jaj, czy obierki od warzyw.