– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2023 poz. 1724)

Co się zmienia:

Rozporządzenie wprowadza zmiany w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839). 

Czego dotyczy:

Rozporządzenie doprecyzowało sposób wyznaczania powierzchni zabudowy systemami fotowoltaicznymi oraz zwiększyło powierzchnię do której zabudowa ta nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (wyłącznie poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody). Powierzchnia ta zwiększyła się z 1 do 2 ha.

Zwiększona została także powierzchnia zabudowy parkingów oraz garaży klasyfikująca je jako przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko:

  • na obszarach objętych formami ochrony przyrody z 0,2 do 0,5 ha,
  • poza tymi obszarami z 0,5 do 1 ha.

Od kiedy obowiązuje:

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 września 2023 r.

Link do tekstu aktu prawnego:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2023 poz. 1724)