– Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 grudnia 2023 r. w sprawie stawek opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań (Dz. U. 2023 poz. 2683)

Co się zmienia:

Rozporządzenie z dniem wejścia w życie uchyla rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie stawek opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań (Dz. U. 2014 poz. 1972).

Czego dotyczy:

Jest to nowe rozporządzenie określające stawki opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań. Poza uwzględnieniem dotychczasowych stawek opłat produktowych, określono także:

  • stawki opłaty produktowej dla opakowań środków niebezpiecznych,
  • stawki opłaty produktowej dla opakowań wobec których należy zapewnić określony udział wagowy tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu,
  • stawki opłaty produktowej z tytułu obowiązku osiągnięcia poziomów selektywnego zbierania w ramach systemu kaucyjnego.

Od kiedy obowiązuje:

Rozporządzenie wchodzi w życie dnia 1 stycznia 2024 r.

Link do tekstu aktu prawnego:

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 grudnia 2023 r. w sprawie stawek opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań (Dz. U. 2023 poz. 2683)