– Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. 2023 poz.

Co się zmienia:

Rozporządzenie wprowadza zmiany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. 2022 poz. 898). 

Czego dotyczy:

W rozporządzeniu wprowadzono zmiany w zakresie katalogu produktów rolnych podlegających systemowi SENT. Dodatkowo, w nowym brzmieniu rozporządzenia, produkty objęte systemem SENT oznaczone zostały kodem CN.

Obowiązkiem zgłoszenia w systemie SENT objęto również przewóz produktów rozpoczynający się na terenie Polski, jeśli jego przedmiotem są określone produkty rolne pochodzące z Ukrainy. 

Od kiedy obowiązuje:

Rozporządzenie wchodzi w życie dnia 14 sierpnia 2023 r.

Link do tekstu aktu prawnego:

Rozporządzenie Ministra Finansów  z dnia 8 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. 2023 poz. 1596)