Hours: Mon-Fri: 8am – 7pm
Get Directions
Przetwarzanie szkła

Projekt szkło samochodowe

Nazwa Programu: Ścieżka dla Mazowsza
Proponowana lokalizacja: Wołomin
Tytuł projektu: Opracowanie innowacyjnej technologii odzysku polimerów z odpadowego szkła laminowanego.

Projekt współfinansowany przez NCBiR w ramach programu Ścieżka dla Mazowsza
Wartość projektu: 5 012 858,44 PLN
Wartość dofinansowania: 3 913 851,00 PLN
Okres realizacji w latach: 2020-2023

Cele projektu

Głównym celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych, których rezultatem będzie opracowanie nowej technologii zagospodarowania i przetworzenia do postaci produktu handlowego poużytkowego lub/i odpadowego poliwinylobutyralu (PVB) pozyskanego ze szkła laminowanego dla potrzeb realizacji programu Gospodarki o obiegu zamkniętym (z ang. circulary economy).

Planowane rezultaty:

  • utworzenie linii technologicznej do przetwarzania poużytkowych surowców szyb laminowanych czego wynikiem będzie uzyskanie czystego odpadu szklanego,
  • utworzenie linii technologicznej dostosowanej do przetwarzania i odzysku poliwinylobutyralu i szkła – czego wynikiem będzie uzyskanie czystego PVB w rozpuszczalniku,
  • zminimalizowanie powstających odpadów podczas procesu odzysku szkła klejonego,
  • ciągłość procesu bez potrzeby sezonowania,
  • skoncentrowanie na wytworzeniu podczas procesu przetwarzania dwóch strumieni surowców wtórnych do ponownego wykorzystania w postaci szkła i koncentratu PVB.

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą, jeśli jesteś zainteresowany surowcami lub jesteś zainteresowany współpracą w zakresie technologii napisz do nas.