Hours: Mon-Fri: 8am – 7pm
Get Directions
Przetargi

Projekt nr MAZOWSZE/0124/19 pn. „Opracowanie innowacyjnej technologii odzysku polimerów z odpadowego szkła laminowanego”


Firma WASTECH RECYCLING Sp. z o.o. zaprasza do złożenia ofert dla poniższych zapytań ofertowych. Zakupy współfinansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Ścieżka dla Mazowsza.

Zakończone