Zapytania Oferowe

Projekt nr MAZOWSZE/0124/19 pn. „Opracowanie innowacyjnej technologii odzysku polimerów z odpadowego szkła laminowanego”

Firma WASTECH RECYCLING Sp. z o.o. zaprasza do złożenia ofert dla poniższych zapytań ofertowych. Zakupy współfinansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Ścieżka dla Mazowsza.

Postępowania Zakończone:

Postępowania Aktualne: