Hours: Mon-Fri: 8am – 7pm
Get Directions
Pozwolenia, Decyzje i Certyfikaty
Wastech posiada wdrożony system zarządzania jakością według standardów ISO 9001 oraz 14001, certyfikowany przez niezależną jednostkę firmę SGS.
To dzięki wdrożonym procedurom zarządzania oraz jasno sprecyzowanym zasadom pracy i współpracy, jakość oferowanych usług przez Wastech jest utrzymana na najwyższym poziomie, a dbałość o Klienta jak i pracowników organizacja traktuje jako priorytet w codziennej działalności.
To dzięki zrozumieniu wymagań i oczekiwań Klientów od lat wzrasta zaufanie do marki Wastech, a usprawniona komunikacja oraz budowanie partnerskiej współpracy z dostawcami i podwykonawcami pozwala na szybkie podejmowanie działań wobec Klientów.
Certyfikat ISO 14001:2015
Potwierdza spełnienie wymagań w zakresie zarządzania jakością w przedsiębiorstwie.
Certyfikat ISO 9001:2015
Potwierdza spełnienie wymagań w zakresie zarządzania jakością w przedsiębiorstwie.
Dokumenty do pobrania
Decyzja nr PŚ-IV.7244.69.2015.PS z dnia 18 grudnia 2015 wydana przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.
Decyzja nr 99/17/PZ.O z dnia 11 grudnia 2017 wydana przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.
BDO: 000017612
Certyfikat ISO 14001
Certyfikat ISO 9001
Polityka Jakości
Potwierdzenie złożenia wniosku o uaktualnienie marzec-2020