Hours: Mon-Fri: 8am – 7pm
Get Directions
Firma WASTECH RECYCLING opracowała technologię odzysku polimerów z szyb zespolonych.

Dynamika produkcji tworzyw sztucznych wynika z zapotrzebowania na funkcjonalne, dostosowane produkty o ściśle określonych cechach użytkowych. Tworzywa sztuczne znajdują zastosowanie jako materiały konstrukcyjne, zabezpieczające, izolujące, barierowe i dekoracyjne, itd. Rocznie na całym świecie produkuje się około 0,3-0,4 miliarda ton tworzyw sztucznych, przy czym mniej niż 10% poddawanych jest recyklingowi. Około 50% wszystkich odpadów poprodukcyjnych i poużytkowych z tworzyw sztucznych trafia na składowiska odpadów. Pomimo szeroko zakrojonej edukacji społeczeństw w przedmiocie recyklingu, wprowadzonych zmian formalno – prawnych oraz wdrożenia procedur odzysku polimerów, składowanie na składowiskach jest najczęściej stosowaną metodą zagospodarowania odpadów surowcowych z tworzyw sztucznych i kompozytów.

 

Firma Wastech Recycling sp. z o.o. od 2006 r. prowadzi kompleksową działalność w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Jest członkiem organizacji samorządu gospodarczego, a także członkiem Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, który posiada status Krajowego Klastra Kluczowego. Podstawą działalności firmy Wastech Recycling jest: odzysk, segregacji, przetwarzanie i powtórnego wykorzystania materii surowcowej, w tym polimerów, projektowanie nowych lub/i dostosowanie funkcjonujących technologii, w szczególności w zakresie jakości surowców, energochłonności procesów, zagospodarowania materiałów do tej pory stanowiących odpad po procesowy.

 

Firma świadczy usługi m. in. tj.: kompleksowy odbiór i zagospodarowanie odpadów, zbiórkę i transport odpadów przemysłowych (w tym niebezpiecznych), systemowe zarządzanie odpadami dla przedsiębiorstw, sortowanie i recykling, odzysk surowców wtórnych, odzysk biologiczny i energetyczny, bezpieczne zagospodarowanie odpadów., doradztwo środowiskowe, profesjonalne niszczenie dokumentów, materiałów i produktów niepełnowartościowych, niszczenia celne. Do grona klientów firmy Wastech Recycling należą: podmioty indywidualne, jak i instytucjonalni: sieci handlowe, warsztaty motoryzacyjne, serwisy urządzeń mechanicznych, pralnie, zakłady przemysłu spożywczego, piekarniczego, cukierniczego oraz logistycznego, przychodnie, szpitale, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze, ośrodki zdrowia. W przeważającej mierze klienci Wnioskodawcy to klienci.

 

W latach 2020-2023 r. Wastech Recycling realizowała projekt w ramach konkursu: Ścieżka dla Mazowsza/2019 na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr MAZOWSZE/0124/19-00 pt. Opracowanie innowacyjnej technologii odzysku polimerów z odpadowego szkła laminowanego. Celem projektu było przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych, w wyniku których opracowano nową technologię zagospodarowania i przetworzenia do postaci produktu handlowego poużytkowego lub/i odpadowego poliwinylobutyralu (PVB) pozyskanego ze szkła laminowanego dla potrzeb realizacji programu Gospodarki o obiegu zamkniętym.

 

PVB to techniczny polimer stosowany w procesie łączenia tafli szkła, jako warstwa pośrednia, laminująca w szybach samochodowych, w szkle antywłamaniowym, w oknach, balustradach, kładkach dla pieszych, a obecnie coraz częściej również w panelach fotowoltaicznych. PVB jest przezroczysty (transparentny), charakteryzuje się: przeziernością przenikania promieni świetlnych widzialnych większą niż szkło techniczne oraz porównywalnym współczynnikiem załamania świtała. Dlatego też patrząc przez laminowaną szybę nie widzimy zniekształceń fali świetlnej. Ze względu na budowę chemiczną ma bardzo dobre właściwości klejące, adhezyjne nie tylko do szkła, ale również innych materiałów w tym drewna, metalu i ceramiki. Dodatkowe cechy PVB to elastyczność, wysoka absorbcja energii uderzenia, odporność na promieniowanie UV, tłumienie hałasu oraz doskonałe właściwości termoplastyczne w szerokim spektrum temperatur użytkowych tj. od -30˚C do +80˚C. Poliwinylobutyral został dopuszczony do zastosowania na opakowaniach do kontaktu z żywnością w USA The United States food and drug administration’s 21 CFR § 175.105 adhesive, 21 CFR § 175.300 resin and polymer coating, 21 CFR § 176.170 components of paper and paperboard in contact with aqueous and fatty food) i Europie Commission Regulation EU No 10.2011 on plastic materials and articles intended to come into contact with food.

 

Obecnie głównym źródłem odpadów PVB są szyby pojazdów wycofanych z eksploatacji: osobowych, ciężarowych i autobusów, szklane okładziny elewacyjne stosowane w budownictwie oraz tzw. szkło antywłamaniowe. Stosowane rozwiązania przemysłowe umożliwiają wydzielenie i zagospodarowanie szkła i metali. Frakcja polimerowa PVB składowana jest składowisku. Dlatego podjęliśmy się wyzwania opracowania nowoczesnej linii technologicznej do odzysku tworzywa sztucznego.

 

W wyniku zrealizowanych prac opracowano i wytworzono prototypową, innowacyjną linię technologiczną do przetwarzania szkła laminowanego samochodowego i budowlanego oraz odzysku tworzywa sztucznego poliwinyloburyralu (PVB). U podstaw rozwiązania leżą procesy: mechanicznego rozdzielania szkła i tworzywa PVB oraz chemicznego przetwarzania polimeru. Opracowany proces technologiczny umożliwia wytworzenie frakcji poliwinylobutyralu w postaci: ciała stałego i ciekłego roztworu. Wynikiem prac są nowe produkty firmy Wastech Recycling planowane do wprowadzenia na rynek: płatek PVB, rozpuszczalnikowe roztwory oraz wodne emulsjach polimeru, w tym do zastosowań specjalnych np. modyfikacji kompozycji klejowej żywicy mocznikowo – formaldehydowej stosowanej przy produkcji wyrobów drewnopochodnych.

 

Polimer PVB w postaci ciała stałego polecany jest do poprawy cech fizyko – mechanicznych tworzyw sztucznych tj. PMMA, TPU, ABS, PA, PCW oraz kompozytów. PVB może być stosowany jako dodatek odpowiedzialny za poprawę udarności w kompozycjach polimerowych, ze względu na swoją wysoką odporność na pękanie oraz z uwagi na właściwości barierowe UV wydłużenie okresu eksploatacji wyrobów poprzez minimalizację efektu starzenia. Po wytłoczeniu ma zastosowanie jako filament w druku 3D.

 

Powłoka barierowa na bazie poliwinylobutyralu stanowi zabezpieczenie przed dostępem wody, powietrza i promieniowaniem UV. Roztwór na bazie rozpuszczalników organicznych może być zastosowany do produkcji lakierów do zabezpieczania płytek PCB, jako składnik farb, bezbarwnych podkładów lakierniczych do metalu np. lakierów samochodowych oraz folii odblaskowych stosowanych do produkcji: odzieży ochronnej i ostrzegawczej np. kamizelek odblaskowych, znaków drogowych oraz etykiet, wytworzenia powłok barierowych hydrofobowych, oleju, UV na papierze, kartonie, drewnie i produktach drewnopochodnych. Warstwa polimeru PVB zabezpiecza metale przed korozją, a dodatkowo stanowi warstwę elektroizolacyjną.

 

Wiedza, znajomość procesów technologicznych i fizyko – chemicznych przetwarzania polimerów oraz doświadczenie praktyczne, które nabyliśmy w ramach przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych stanowi o potencjale rozwojowym firmy. Wyznaczyliśmy nowe kierunki zagospodarowania odpadowej frakcji surowcowej, odzysku i recyklingu szkła i poliwinylobutyralu oraz produkcji nowych materiałów kompozytów na bazie wydzielonych surowców. Jesteśmy świadomi problemów i ograniczeń wynikających z realizacji czynności obróbczych i produkcji. Dlatego rozpoczęte w ramach projektu nr MAZOWSZE/0124/19-00 pt. Opracowanie innowacyjnej technologii odzysku polimerów z odpadowego szkła laminowanego prace będziemy kontynuowali.

 

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, producentem, dystrybutorem lub osobą zainteresowaną wdrażaniem tych innowacyjnych produktów, serdecznie zapraszamy do współpracy. Jesteśmy przekonani, że nasze produkty mogą znacząco przyczynić się do zmniejszenia obciążenia środowiska oraz stworzenia bardziej zrównoważonych i ekologicznych rozwiązań w Twojej branży.

Chcemy nawiązać współpracę z partnerami, którzy podzielają nasze wartości i misję w zakresie ochrony środowiska. Razem możemy wprowadzić te innowacyjne produkty na rynek, tworząc realny wpływ na naszą planetę.

Jeśli jesteś zainteresowany zakupem płatka PVB z recyklingu, Roztworu na bazie rozpuszczalników lub Wodnej emulsji polimeru PVB z recyklingu, prosimy o kontakt pod poniższymi danymi. Nasi eksperci są gotowi, aby omówić szczegóły i przedstawić Ci możliwości współpracy. 

WASTECH RECYCLING SP. z o.o., mail: wspolpraca@wastech.pl,  tel: + 48 22 425 53 00, kom: + 48 537 537 126

Nie czekaj!!!. Dołącz do naszej inicjatywy recyklingu i zrównoważonego rozwoju już teraz. Wspólnie możemy wykreować przyszłość, w której ochrona środowiska jest priorytetem, a innowacyjne rozwiązania są kluczem do sukcesu.

 

Udostępnij artykuł
Gruz, odpady mineralne popioły
Poprzedni post
Odpady mineralne – zagospodarowanie.
Następny post
Wyróżnienie dla Wastech podczas Gali Polish Circular
Wyróżnienie dla WASTECH za ekologiczne rozwiązania dla odpadów