Hours: Mon-Fri: 8am – 7pm
Get Directions
Wypełnianie dokumentacji sprawozdawczej
Wypełnianie dokumentacji sprawozdawczej Wypełnianie dokumentacji sprawozdawczej Wypełnianie dokumentacji sprawozdawczej Wypełnianie dokumentacji sprawozdawczej Wypełnianie dokumentacji sprawozdawczej Wypełnianie dokumentacji sprawozdawczej

Wastech oferuje przeprowadzenie szkolenia dla Państwa na temat wypełniania dokumentacji sprawozdawczej.
Celem szkolenia jest przekazanie Uczestnikom wiedzy i kwalifikacji w zakresie gospodarki odpadami oraz zdobycie cennych praktycznych umiejętności sporządzania dokumentów związanych z gospodarką odpadami.

Uczestnicy zdobędą kompleksową wiedzę i umiejętności z zakresu:

Zapraszamy do kontaktu, odpowiemy na wszystkie pytania.

Save Money, Save The Environment!
Providing Value To Our ClientsThrough Ongoing Product & Innovation.

Our Solar business now provides the preferred channel to market for some of the world’s leading PV manufacturers and our solar professionals work jointly with partners on enhancing product features, lowering lead times and improving cash flow.

Environmental Sensitivity
Personalised Solutions
Performance Measures
Request A Quote

    System Data

    Preferred Contact Method