Hours: Mon-Fri: 8am – 7pm
Get Directions
Szacowanie śladu węglowego
Szacowanie śladu węglowego Szacowanie śladu węglowego Szacowanie śladu węglowego Szacowanie śladu węglowego Szacowanie śladu węglowego Szacowanie śladu węglowego

Carbon footprint, CF (ślad węglowy) całkowita emisja gazów cieplarnianych wywołana przez działalność danej firmy, prowadzenia procesu lub produkcji.

CF jest to wpływ jednostki funkcjonalnej na klimat na podstawie określonej metryki, która uwzględnia istotne źródła emisji, pochłaniania i magazynowania zarówno w trakcie konsumpcji jak i produkcji w określonych przestrzennie i czasowo granicach.

Specjaliści Wastech wspierają Klientów w oszacowaniu wielkości śladu węglowego organizacji, usługi lub konkretnych produktów.

Realizacja usługi polega na:

Save Money, Save The Environment!
Providing Value To Our ClientsThrough Ongoing Product & Innovation.

Our Solar business now provides the preferred channel to market for some of the world’s leading PV manufacturers and our solar professionals work jointly with partners on enhancing product features, lowering lead times and improving cash flow.

Environmental Sensitivity
Personalised Solutions
Performance Measures
Request A Quote

    System Data

    Preferred Contact Method