Hours: Mon-Fri: 8am – 7pm
Get Directions
Sprawozdania i raporty środowiskowe
Sprawozdania i raporty środowiskowe Sprawozdania i raporty środowiskowe Sprawozdania i raporty środowiskowe Home Wastech przygotuje dla Twojej firmy sprawozdania środowiskowe: raporty do

Wastech przygotuje dla Twojej firmy sprawozdania środowiskowe: raporty do KOBIZE, raporty do BDO i raporty do Urzędu Marszałkowskiego.

Eksperci firmy Wastech od ponad 15 lat współpracują z przedsiębiorcami z całego kraju w zakresie doradztwa środowiskowego. Realizowane przez nas usługi uzyskują akceptację instytucji środowiskowych. Wdrażanie przepisów z zakresu ochrony środowiska z nami nie będzie problemem.

Oferujemy naszym Klientom kompleksową obsługę gospodarki odpadami wraz z usługami doradczymi oraz szkoleniami w zakresie ochrony środowiska, tak aby zarządzanie odpadami w Państwa firmie było spójne i klarowne.
Za cel stawiamy sobie optymalizację procesów i w konsekwencji obniżenie kosztów, z jednoczesnym zachowaniem standardów ochrony środowiska.
Pozytywne referencje świadczą o naszej rzetelności.

I kwartał roku to czas składania przez przedsiębiorców raportów i sprawozdań
Sprawozdawczość i rozliczenia na podstawie tzw. Ustawy produktowej
• 28 luty KOBIZE – o emisji gazów i pyłów
• 15 marca BDO – sprawozdanie o wytwarzanych odpadach
• 15 marca BDO - sprawozdanie dotyczące wprowadzenia opakowań na rynek
• 31 marca Urząd Marszałkowski – opłaty za korzystanie ze środowiska
Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, tzn. KOBiZE do zadań którego należy administrowanie unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji w Polsce.
Baza Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami, tzn. BDO to inaczej Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

Wszyscy przedsiębiorcy powinni przeprowadzić rozliczenia środowiskowe
Firmy prowadzące działalność to m.in.:
• Firmy wytwarzające odpady
• Firmy wprowadzające sprzęty elektryczne i elektroniczne
• Firmy wprowadzające baterie i akumlatory
• Firmy wprowadzające pojazdy
• Firmy wprowadzający na teren kraju produkty w opakowaniach
• Firmy wprowadzający na teren kraju opony i oleje smarowe
• Producenci, importerzy, wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań
Firmy korzystające ze środowiska to m.in.:
• Firmy zajmujące się działalnością gospodarczą
• Firmy zajmujące się działalnością w zakresie upraw rolnych, chowu, hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa, rybołówstwa śródlądowego
• Jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami (szkoły, organizacje pozarządowe, spółdzielnie mieszkaniowe, itp.)
• Firmy wprowadzające gazy lub pyły do powietrza:
- spalanie paliw z silników pojazdowych
- z kotłowni
- z procesów technologicznych np. lakiernie, wędzarnie
- z przeładunków benzyn silnikowych
• Firmy składujące odpady

Save Money, Save The Environment!
Providing Value To Our ClientsThrough Ongoing Product & Innovation.

Our Solar business now provides the preferred channel to market for some of the world’s leading PV manufacturers and our solar professionals work jointly with partners on enhancing product features, lowering lead times and improving cash flow.

Environmental Sensitivity
Personalised Solutions
Performance Measures
Request A Quote

    System Data

    Preferred Contact Method