Hours: Mon-Fri: 8am – 7pm
Get Directions
Opłata produktowa
Opłata produktowa Opłata produktowa Opłata produktowa Opłata produktowa Opłata produktowa Opłata produktowa Opłata produktowa Opłata produktowa Opłata produktowa

Wastech oferuje przeprowadzenie szkolenia dla Państwa na temat opłaty produktowej.

Celem szkolenia jest omówienie obowiązków przedsiębiorcy związanych z wprowadzaniem do obrotu produktów w opakowaniach, przedstawienie zakresu tych obowiązków oraz sposobów ich realizacji, jakie przedsiębiorcy mogą wybrać w ramach obowiązujących przepisów. Omówienie procesów samego zagospodarowania odpadów opakowaniowych przez prowadzących odzysk i recykling, w tym przybliżenie dokumentacji potwierdzającej przetworzenie odpadów i nowych zasad jej wystawiania a także nowych form kontroli prowadzenia tych procesów.

Uczestnicy zdobędą kompleksową wiedzę i umiejętności z zakresu:

Zapraszamy do kontaktu, odpowiemy na wszystkie pytania.

Save Money, Save The Environment!
Providing Value To Our ClientsThrough Ongoing Product & Innovation.

Our Solar business now provides the preferred channel to market for some of the world’s leading PV manufacturers and our solar professionals work jointly with partners on enhancing product features, lowering lead times and improving cash flow.

Environmental Sensitivity
Personalised Solutions
Performance Measures
Request A Quote

    System Data

    Preferred Contact Method