Hours: Mon-Fri: 8am – 7pm
Get Directions
Kompleksowe zagospodarowanie odpadów
Kompleksowe zagospodarowanie odpadów Kompleksowe zagospodarowanie odpadów Kompleksowe zagospodarowanie odpadów Kompleksowe zagospodarowanie odpadów Kompleksowe zagospodarowanie odpadów Kompleksowe zagospodarowanie odpadów

Grupa WASTECH oferuje usługi kompleksowego zagospodarowania odpadów dostosowane do indywidualnych Państwa potrzeb. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy gotowi podjąć się najbardziej wymagających wyzwań, zapewniając efektywność procesu wraz z utrzymaniem standardów ochrony środowiska.

ELASTYCZNOŚĆ

Dla każdego z Państwa przygotowujemy indywidualne rozwiązanie, dostosowane specjalnie do wymaganych potrzeb. Opieramy się na współpracy z wieloma partnerami w całej Polsce. Dzięki temu opracowując kompleksową ofertę wybieramy najkorzystniejsze warunki odbioru każdego rodzaju odpadu dla danej lokalizacji.

UKIERUNKOWANIE NA OPTYMALIZACJĘ PROCESÓW

Naszym celem jest usprawnienie procesów związanych z gospodarką odpadami w Państwa firmie zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Przekłada się ono na wzrost jej efektywności i obniżenie kosztów wraz z zachowaniem standardów ochrony środowiska.

Zapraszamy do kontaktu, odpowiemy na wszystkie pytania.

KOMPLEKSOWE PODEJŚCIE DO PROCESU

Na podstawie informacji wyjściowych o Państwa potrzebach, przygotowujemy indywidulaną ofertę na odbiór i zagospodarowanie Państwa odpadów, pod konkretne rodzaje odpadów wraz z odpadami niebezpiecznymi.
Przygotowujemy dla Państwa unikatowy system gospodarki odpadowej, na który składa się odbiór, transport i recykling odpadów, dodatkowo uzupełniając o raportowanie, doradztwo i szkolenia.

Wierzymy, że tylko poprzez całościowe spojrzenie na wszystkie aspekty związane z gospodarką odpadami danego przedsiębiorstwa można wypracować najlepsze rozwiązanie, pod kątem ekologicznym oraz ekonomicznym.

Zapraszamy do kontaktu, odpowiemy na wszystkie pytania
Save Money, Save The Environment!
Providing Value To Our ClientsThrough Ongoing Product & Innovation.

Our Solar business now provides the preferred channel to market for some of the world’s leading PV manufacturers and our solar professionals work jointly with partners on enhancing product features, lowering lead times and improving cash flow.

Environmental Sensitivity
Personalised Solutions
Performance Measures
Request A Quote

    System Data

    Preferred Contact Method