Hours: Mon-Fri: 8am – 7pm
Get Directions
Gospodarowanie odpadami w przedsiębiorstwie
Gospodarowanie odpadami w przedsiębiorstwie Gospodarowanie odpadami w przedsiębiorstwie Gospodarowanie odpadami w przedsiębiorstwie Gospodarowanie odpadami w przedsiębiorstwie Gospodarowanie odpadami w przedsiębiorstwie Gospodarowanie odpadami Home

Wastech oferuje przeprowadzenie szkolenia dla Państwa na temat gospodarowania odpadami w przedsiębiorstwie.

Celem szkolenia jest przekazanie Uczestnikom wiedzy i umiejętności w zakresie gospodarki odpadami, co przyczyni się do podniesienia przez nich kwalifikacji w przedmiotowym obszarze.

Udział w szkoleniu pozwoli Uczestnikom na zdobycie cennych praktycznych umiejętności dzięki aktywnym warsztatom realizowanych w kameralnych grupach.

Uczestnicy zdobędą kompleksową wiedzę i umiejętności z zakresu:

Zapraszamy do kontaktu, odpowiemy na wszystkie pytania.

Save Money, Save The Environment!
Providing Value To Our ClientsThrough Ongoing Product & Innovation.

Our Solar business now provides the preferred channel to market for some of the world’s leading PV manufacturers and our solar professionals work jointly with partners on enhancing product features, lowering lead times and improving cash flow.

Environmental Sensitivity
Personalised Solutions
Performance Measures
Request A Quote

    System Data

    Preferred Contact Method