Hours: Mon-Fri: 8am – 7pm
Get Directions
Decyzje i pozwolenia
Decyzje i pozwolenia Decyzje i pozwolenia Decyzje i pozwolenia Decyzje i pozwolenia Decyzje i pozwolenia Decyzje i pozwolenia Decyzje i pozwolenia Home Wastech oferuje Państwu

Wastech oferuje Państwu sporządzanie wszelkiego rodzaju wniosków o wydanie pozwoleń. Prawidłowe opracowanie i uzasadnienie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej niejednokrotnie warunkuje możliwość rozpoczęcia planowanej działalności.

Warto tego rodzaju usługę zlecić specjalistom firmy Wastech i mieć pewność profesjonalnej
i terminowej realizacji inwestycji.

 
Zakres usług obejmuje kompleksowe opracowanie następujących przykładowych wniosków:

W każdym przypadku opracowany przez specjalistów Wastech wniosek zawiera część merytoryczną obejmującą w zależności od potrzeb wyniki analiz i obliczeń ale również np. modelowania rozprzestrzeniania zanieczyszczeń wykonanego przy użyciu specjalistycznego oprogramowania oraz część formalno-prawną – opcjonalną.

Istnieje możliwość upoważnienia przedstawiciela firmy Wastech do reprezentowania Zleceniodawcy w postępowaniu administracyjnym zmierzającym do wydania decyzji środowiskowej (pozwolenia) co przyspiesza całą procedurę i oznacza mniejszą uciążliwość dla Klienta.

Zapraszamy do kontaktu, odpowiemy na wszystkie pytania.

Save Money, Save The Environment!
Providing Value To Our ClientsThrough Ongoing Product & Innovation.

Our Solar business now provides the preferred channel to market for some of the world’s leading PV manufacturers and our solar professionals work jointly with partners on enhancing product features, lowering lead times and improving cash flow.

Environmental Sensitivity
Personalised Solutions
Performance Measures
Request A Quote

    System Data

    Preferred Contact Method