Hours: Mon-Fri: 8am – 7pm
Get Directions
Cykl życia produktu
Cykl życia produktu Cykl życia produktu – Duplicate – [#6013] Cykl życia produktu Cykl życia produktu Cykl życia

Opis i analiza procesu funkcjonowania produktu na rynku, od momentu jego wytworzenia, przez wprowadzenie na rynek, obieg w obrębie łańcucha konsumentów, aż po finalne zakończenie jego użytkowania.

Celem określenia cyklu życia produktu jest ocena wpływu na środowisko w poszczególnych etapach jego funkcjonowania.

Podczas prowadzonej analizy uwzględniamy rodzaje i ilości zasobów wykorzystanych do produkcji, ilości zużytej energii, wody, paliw oraz emisję zanieczyszczeń do środowiska przed, w trakcie oraz po zakończeniu funkcjonowania produktu na rynku. Bierzemy też pod uwagę rodzaje wykorzystywanych opakowań, sposoby dystrybucji, charakterystykę powstających odpadów i możliwości ich zagospodarowania.
Ustalenie cyklu życia produktu poprawia wizerunek firmy w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu oraz umożliwia zoptymalizowanie kosztów ponoszonych na każdym etapie produkcji, dystrybucji, wycofania z rynku.

Określenie cyklu życia produktu jest wstępem do szacowania śladu węglowego oraz taksonomii.

Save Money, Save The Environment!
Providing Value To Our ClientsThrough Ongoing Product & Innovation.

Our Solar business now provides the preferred channel to market for some of the world’s leading PV manufacturers and our solar professionals work jointly with partners on enhancing product features, lowering lead times and improving cash flow.

Environmental Sensitivity
Personalised Solutions
Performance Measures
Request A Quote

    System Data

    Preferred Contact Method