Hours: Mon-Fri: 8am – 7pm
Get Directions
Branża produkcyjna
Branża produkcyjna Branża produkcyjna Branża produkcyjna Branża produkcyjna Branża produkcyjna Branża produkcyjna Branża produkcyjna Branża produkcyjna Branża produkcyjna

Każdy proces produkcyjny niezależnie od rodzaju wytwarzanych produktów lub półproduktów wiąże się z wytwarzaniem odpadów. Pod pojęciem tym należy rozumieć przedmioty lub substancje, które nie powstały celowo w procesie produkcyjnym. W zależności od rodzaju i charakteru produkcji generowane są odpady bardziej bądź mniej uciążliwe. A tym samym mogą one zostać uznane za produkt uboczny albo odpad.

Oprócz działań optymalizujących procesy związane z wytwarzaniem oraz odzyskiwaniem i recyklingiem odpadów, kluczowym elementem, w którym Wastech może wspomóc działalność Państwa firmy, jest odpowiednie zagospodarowanie odpadów poprodukcyjnych, takich jak wykorzystane rozpuszczalniki, odpady gumowe, kleje, tworzywa sztuczne, odpady szklane z produkcji, ale również i produktów przeterminowanych, nie nadających się do sprzedaży i do dystrybucji, produktów wycofanych z obiegu, zwrotów ze sklepów, końcówek kolekcji.

Oprócz odbioru odpadów możemy zapewnić specjalistyczne szkolenia oraz profesjonalne doradztwo w zakresie zarządzania i gospodarowania odpadami w Państwa przedsiębiorstwie.

Zapraszamy do kontaktu, odpowiemy na wszystkie pytania.

Save Money, Save The Environment!
Providing Value To Our ClientsThrough Ongoing Product & Innovation.

Our Solar business now provides the preferred channel to market for some of the world’s leading PV manufacturers and our solar professionals work jointly with partners on enhancing product features, lowering lead times and improving cash flow.

Environmental Sensitivity
Personalised Solutions
Performance Measures
Request A Quote

    System Data

    Preferred Contact Method