Hours: Mon-Fri: 8am – 7pm
Get Directions
Branża poligraficzna
Branża poligraficzna Branża poligraficzna Branża poligraficzna Branża poligraficzna Branża poligraficzna Branża poligraficzna Branża poligraficzna Branża poligraficzna A PV module

Prowadzenie branży poligraficznej wiąże się z realizacją wielu obowiązków prawnych, w tym związanych z ochroną środowiska i jak praktyka pokazuje każde przedsiębiorstwo zaangażowane jest w gospodarkę odpadami.

Wobec przykrych konsekwencji oraz wysokich kar ze strony organów nadzoru za nieprzestrzeganie przepisów w tym zakresie, istotne jest aby zakres tych obowiązków prowadzony był w sposób profesjonalny i bezpieczny dla środowiska, a to może zapewnić Państwu współpraca z Wastech.

Branża poligraficzna i jej różnorodność technologiczna stanowią wyzwanie, aby powstające odpady poddać odzyskowi, recyklingowi i unieszkodliwianiu w sposób jak najbardziej efektywny, ekologiczny a zarazem ekonomiczny, ale Wastech jest w stanie podołać tym wyzwaniom.

Wastech może odebrać i profesjonalnie zagospodarować odpady powstające w branży poligraficznej takie jak: farby drukarskie, lakiery, kleje, odpady ciekłe, wywoływacze do płyt offsetowych, odpady stałe, odpady srebronośne tj. utrwalacze i błony z naświetleń, odpady niebezpieczne, czyściwa, sorbenty, płyty offsetowe, oleje przepracowane, odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, metalu, odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, tonery, świetlówki.

Należy pamiętać, że gospodarka odpadami powinna polegać na minimalizacji powstawania odpadów, prowadzenia ich odpowiedniego podziału, selektywnym zbieraniu, ewidencji powstających odpadów i podejmowaniu prób ich odzyskiwania, dlatego sam odbiór powyższych odpadów w przedsiębiorstwie poligraficznym to nie wszystko, należy również pamiętać o odpowiednim zarządzaniu gospodarką odpadami, co przekłada się na optymalizację procesów i kosztów środowiskowych.

Oprócz odbioru odpadów możemy zapewnić specjalistyczne szkolenia oraz profesjonalne doradztwo w zakresie zarządzania i gospodarowania odpadami w Państwa przedsiębiorstwie.

Jeśli posiadacie Państwo wątpliwości oraz pytania zapraszamy do kontaktu z biurem Wastech.

Save Money, Save The Environment!
Providing Value To Our ClientsThrough Ongoing Product & Innovation.

Our Solar business now provides the preferred channel to market for some of the world’s leading PV manufacturers and our solar professionals work jointly with partners on enhancing product features, lowering lead times and improving cash flow.

Environmental Sensitivity
Personalised Solutions
Performance Measures
Request A Quote

    System Data

    Preferred Contact Method