Hours: Mon-Fri: 8am – 7pm
Get Directions
Branża motoryzacyjna
Branża motoryzacyjna Branża motoryzacyjna Branża motoryzacyjna Branża motoryzacyjna Branża motoryzacyjna Branża motoryzacyjna Branża motoryzacyjna Branża motoryzacyjna Branża motoryzacyjna

Branża motoryzacyjna do szeroko rozumiane pojęcie prowadzenia działalności gospodarczej, na które składają się nie tylko producenci samochodów ale również punkty serwisowe i warsztaty samochodowe.

Przedsiębiorstwa motoryzacyjne potrzebują dedykowanych rozwiązań z zakresu ochrony środowiska w związku z różnorodnym charakterem prowadzenia działalności.

Jednym z obowiązków publiczno-prawnym z jakiego musi się wywiązywać przedsiębiorca z branży motoryzacyjnej są zobowiązania wynikające z prawa ochrony środowiska. Prowadzący warsztat samochodowy w zależności od skali działalności (np. warsztat, serwis blacharsko-lakierniczy), podlega pod różne obowiązki środowiskowe, których lekceważenie naraża na poważne konsekwencje finansowe i prawne. Chcąc prowadzić swoją działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami, należy przeanalizować zgodność prowadzenia działalności z poniższymi obszarami.

Jednym z tych obszarów jest gospodarka odpadami.

Wytwarzanie odpadów, które ma miejsce w każdym serwisie samochodowym, obliguje do prawidłowego ich przekazywania poprzez karty przekazania odpadów podmiotom posiadającym odpowiednie decyzje administracyjne zezwalające na odbiór odpadów danego rodzaju, prowadzenia ewidencji odpadów oraz prawidłowego selektywnego magazynowania odpadów - oddzielnie odpady komunalne i przemysłowe.

W ramach oferowanych usługi Wastech zajmuje się kompleksowym odbiorem odpadów warsztatowych. Odbiera z serwisów zużyte części, oleje, akumulatory i opony, płyny eksploatacyjne (płyny hamulcowe, płyny chłodzące, czyściwa , opakowania po substancjach niebezpiecznych ) , które następnie przekazywane są do profesjonalnego unieszkodliwiania albo recyklingu.

Wastech posiada własną instalację na bazie niezbędnych i ważnych decyzji do przetwarzania różnego rodzaju gaśnic, w tym gaśnic samochodowych.

Oprócz odbioru odpadów możemy zapewnić specjalistyczne szkolenia oraz profesjonalne doradztwo w zakresie zarządzania i gospodarowania odpadami w Państwa przedsiębiorstwie.

Dodatkowo Wastech jest w trakcie badań nad innowacyjnym projektem w ramach którego będzie przetwarzał szkło samochodowe.

Wystarczy skontaktować się z nami, a odpowiemy na wszelkie pytania.

Save Money, Save The Environment!
Providing Value To Our ClientsThrough Ongoing Product & Innovation.

Our Solar business now provides the preferred channel to market for some of the world’s leading PV manufacturers and our solar professionals work jointly with partners on enhancing product features, lowering lead times and improving cash flow.

Environmental Sensitivity
Personalised Solutions
Performance Measures
Request A Quote

    System Data

    Preferred Contact Method