Hours: Mon-Fri: 8am – 7pm
Get Directions
Branża farmaceutyczna
Branża farmaceutyczna Branża farmaceutyczna Branża farmaceutyczna Branża farmaceutyczna Branża farmaceutyczna Branża farmaceutyczna Branża farmaceutyczna Branża farmaceutyczna A PV module

Obowiązujące przepisy prawa wyraźnie określają zasady odpowiedniego gospodarowania odpadami farmaceutycznymi, z uwagi na kwestie bezpieczeństwa, zdrowie oraz życie ludzi i ochronę środowiska naturalnego.

Dużym problemem wszystkich zakładów produkcyjnych, w tym również zakładów farmaceutycznych, są powstające podczas procesu produkcji odpady oraz substancje w procesie ich produkcji. Dodatkowym utrudnieniem dla tej branży jest fakt, iż bardzo często są to odpady szkodliwe. Odpady, których nie można ponownie wykorzystać są unieszkodliwiane w odpowiednich dla nich warunkach i procesach.

Dodatkowo oprócz odpadów poprodukcyjnych w branży farmaceutycznej również problemem, z którym borykają się hurtownie farmaceutyczne są zwroty handlowe, z powodu przekroczenia terminu ważności lub z uwagi na wady produktu.

Oprócz odbioru odpadów w postaci leków oraz substratów z produkcji Wastech może zapewnić specjalistyczne szkolenia oraz profesjonalne doradztwo w zakresie zarządzania i gospodarowania odpadami w Państwa przedsiębiorstwie.

Jeśli posiadacie Państwo pytania, prosimy o kontakt.

Save Money, Save The Environment!
Providing Value To Our ClientsThrough Ongoing Product & Innovation.

Our Solar business now provides the preferred channel to market for some of the world’s leading PV manufacturers and our solar professionals work jointly with partners on enhancing product features, lowering lead times and improving cash flow.

Environmental Sensitivity
Personalised Solutions
Performance Measures
Request A Quote

    System Data

    Preferred Contact Method