Hours: Mon-Fri: 8am – 7pm
Get Directions
Branża chemiczna i pralnicza
Branża chemiczna i pralnicza Branża chemiczna i pralnicza Branża chemiczna i pralnicza Branża chemiczna i pralnicza Branża chemiczna i pralnicza Branża chemiczna Home

W procesach technologicznych zachodzących w branży chemicznej, poza głównym produktem powstają również liczne produkty uboczne. Ich późniejsze zagospodarowanie stanowi w wielu przypadkach poważne wyzwanie.

Często choćby z powodu braku rynku zbytu na produkty uboczne - stają się po prostu odpadem, który należy odpowiednio zagospodarować.

Legislacja wskazuje na metody postępowania z odpadami niebezpiecznymi oraz umożliwia zmianę klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne po przeprowadzeniu analizy ich właściwości.

Ograniczanie zagrożeń stwarzanych przez odpady niebezpieczne polega na ich unieszkodliwianiu. Sposoby zagospodarowania odpadów przemysłowych to choćby ich recykling, będący najlepszą metodą zagospodarowania odpadów, przy czym nie wszystkie można przetworzyć właśnie w ten sposób. Inne metody to np. termiczne unieszkodliwianie odpadów czy też mechaniczne procesy obróbki odpadów przemysłowych (m.in. produkcja paliw alternatywnych).

Oprócz odpadów niebezpiecznych powstających w toku działalności produkcyjnej w branży chemicznej pojawiają się również te będące efektem działalności socjalno-bytowej i niektórych prac remontowych.

Gdy mowa o odpadach niebezpiecznych, wytwarzanych w branży chemicznej to warto wskazać że ich gama jest bardzo szeroka i zależy od rodzaju profilu produkcji.

Wastech w ramach oferowanych usług zagospodarowuje odpady niebezpieczne z przemysłu chemicznego oraz pralni takie jak: szlamy zawierające substancje niebezpieczne, wody popłuczne, osady pofiltracyjne, oleje przemysłowe, odpady chemiczne takie jak zasady, kwasy i odczynniki, rozpuszczalniki, kleje, opakowania po substancjach niebezpiecznych, szczeliwa, czyściwa niebezpieczne.

Oprócz odbioru odpadów możemy zapewnić specjalistyczne szkolenia oraz profesjonalne doradztwo w zakresie zarządzania i gospodarowania odpadami w Państwa przedsiębiorstwie.

Wystarczy skontaktować się z nami, a odpowiemy na wszelkie pytania.

Save Money, Save The Environment!
Providing Value To Our ClientsThrough Ongoing Product & Innovation.

Our Solar business now provides the preferred channel to market for some of the world’s leading PV manufacturers and our solar professionals work jointly with partners on enhancing product features, lowering lead times and improving cash flow.

Environmental Sensitivity
Personalised Solutions
Performance Measures
Request A Quote

    System Data

    Preferred Contact Method