Hours: Mon-Fri: 8am – 7pm
Get Directions
BHP
BHP BHP BHP BHP BHP BHP BHP BHP A PV module is an assembly of photo voltaic cells mounted

Obowiązki wynikające z przepisów BHP to nieodzowny element prowadzenia firmy niezależnie od rodzaju i skali prowadzonej działalności. Brak dostosowania oraz wiedzy, w tym zakresie może pociągnąć za sobą szereg problemów natury prawnej oraz ekonomicznej, dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów i zapewniając szerszy wachlarz usług, Wastech oferuje Państwu przeprowadzenie obowiązkowych szkoleń podstawowych i okresowych oraz przeprowadzenie audytu pod kątem spełnienia wymagań wynikających z przepisów BHP w Państwa przedsiębiorstwie.

Jeśli są Państwo zainteresowani zachęcamy do kontaktu z biurem Wastech.

Save Money, Save The Environment!
Providing Value To Our ClientsThrough Ongoing Product & Innovation.

Our Solar business now provides the preferred channel to market for some of the world’s leading PV manufacturers and our solar professionals work jointly with partners on enhancing product features, lowering lead times and improving cash flow.

Environmental Sensitivity
Personalised Solutions
Performance Measures
Request A Quote

    System Data

    Preferred Contact Method