Hours: Mon-Fri: 8am – 7pm
Get Directions
Audyty środowiskowe
Audyty środowiskowe Audyty środowiskowe Audyty środowiskowe Audyty środowiskowe Audyty środowiskowe Audyty środowiskowe Audyty środowiskowe Audyty środowiskowe Audyty środowiskowe

Audyt środowiskowy jest najlepszym sposobem zweryfikowania, czy firma wypełnia obowiązki w zakresie ochrony środowiska. Wastech oferuje Państwu przeprowadzenie audytu przez specjalistów posiadających doświadczenie w tym zakresie.

Usługa składa się z analizy udostępnionych materiałów i dokumentów oraz sporządzenia zwięzłego raportu. Po zakończeniu audytu oferujemy również konsultacje, a w przypadku zgłoszenia rozszerzenia zakresu prac, proponujemy kontynuację współpracy wykonując niezbędne, dodatkowe usługi w zakresie dokumentacji, sprawozdań i pomiarów.

Audyt środowiskowy sprawdza:

Po zakończeniu audytu zostaje opracowany raport jako podsumowanie obserwacji poczynionych w trakcie audytu. Specjaliści Wastech mogą zarówno wykonać audyt środowiskowy o szerokim zakresie, jak i zawęzić audyt środowiskowy do interesującego zakład sektora.

Zapraszamy do kontaktu, odpowiemy na wszystkie pytania.

Save Money, Save The Environment!
Providing Value To Our ClientsThrough Ongoing Product & Innovation.

Our Solar business now provides the preferred channel to market for some of the world’s leading PV manufacturers and our solar professionals work jointly with partners on enhancing product features, lowering lead times and improving cash flow.

Environmental Sensitivity
Personalised Solutions
Performance Measures
Request A Quote

    System Data

    Preferred Contact Method