ODZYSK SZKŁA TYPU FLOAT I PVB Z BEZPIECZNYCH SZYB SAMOCHODOWYCH.

W ramach prac badawczych B+R  opracowana została innowacyjna technologia odzysku szkła z bezpiecznych szyb klejonych.

W opracowanej technologii odzyskujemy szkło w formie stłuczki oraz polimer PVB. Ze względu na fazę niewielkich zanieczyszczeń znajdujących się w PVB  może ono być z powodzeniem stosowane jako komponent do produkcji farb podkładowych oraz farb gruntujących na podłoża mineralne.

Technologia pozwala zmniejszyć ilość odpadów prawie do “0”  przy wykorzystaniu wszystkich składników szkła bezpiecznego.

W chwili obecnej poszukujemy odbiorców zainteresowanych odbiorem komponentu polimeru PVB do produkcji farb podkładowych oraz/ lub farb gruntujacych w budownictwie.

kontakt: rgazarkiewicz@wastech-recycling.pl