Hours: Mon-Fri: 8am – 7pm
Get Directions
Odpady mineralne – zagospodarowanie.

Przyjmiemy odpady z niżej wymienionych kodów:

01 01 02 – Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali – [odzysk R5]

01 04 08 – Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07 [odzysk R5]

01 04 09 – Odpadowe piaski i iły [odzysk R5]

02 03 01 – Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców [odzysk R5]

10 01 01 – Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) [odzysk R12]

10 01 03 – Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej [odzysk R5]

10 01 17 – Popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 16 [odzysk R5]

10 05 80 – Żużle granulowane z pieców szybowych oraz żużle z pieców obrotowych [odzysk R5]

10 06 80 – Żużle szybowe i granulowane [odzysk R5]

10 09 03 – Żużle odlewnicze [odzysk R5]

10 09 10 – Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09 [odzysk R5]

10 09 12 – Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11 [odzysk R5]

10 10 10 – Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09 [odzysk R5]

17 01 01 – Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów [odzysk R5]

170102; Gruz ceglany [odzysk R5]

17 01 03 – Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia [odzysk R5]

17 01 07 – Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

17 05 04 – Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 [odzysk R5]

17 09 04 – Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 [odzysk R5]

19 12 09 – Minerały (np. piasek, kamienie) [odzysk R5]

20 02 02 – Gleba i ziemia, w tym kamienie [odzysk R5]

Oczywiście potwierdzamy BDO, jako podmiot zajmujący się profesjonalne zagospodarowanie odpadów posiadamy wszystkie wymagane zezwolenia.

Szczegóły tel. 533 399 395.

Udostępnij artykuł
maj zambrow
Poprzedni post
Budowa Zakładu produkcji biosubstratów dla Biogazowni oraz Samej Biogazowni- Maj 2023.
Następny post
Firma WASTECH RECYCLING opracowała technologię odzysku polimerów z szyb zespolonych.
Wastech