– Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie danych objętych Krajowym Rejestrem Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń

Co się zmienia:

Jest to obwieszczenie wydane na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. 2019 poz. 1461).

Czego dotyczy:

Obwieszczenie informuje o ogłoszeniu jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie danych objętych Krajowym Rejestrem Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (Dz. U. 2022 poz. 455 z późn. zm.)

Jednolity tekst rozporządzenia stanowi załącznik do tego obwieszczenia.

Link do tekstu aktu prawnego:

Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie danych objętych Krajowym Rejestrem Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (Dz. U. 2023 poz. 857)